ترجمه Popish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بكاتوليك‌ رومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ كاتوليك‌ , در فارسی : پاپي‌.

Popish به چه معناست و Popish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Popish

وابسته‌ بكاتوليك‌ رومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بكاتوليك‌ رومي‌, ترجمه وابسته‌ بكاتوليك‌ رومي‌, کلمات شبیه وابسته‌ بكاتوليك‌ رومي‌ , شبيه‌ كاتوليك‌ به لاتین , پاپي‌. به لاتین
دانلود فایل ها