ترجمه Poplar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ تبريزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سپيدار , در فارسی : درخت‌ صنوبر.

Poplar به چه معناست و Poplar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poplar

(گ‌.ش‌.) درخت‌ تبريزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ تبريزي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ تبريزي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ تبريزي‌ , سپيدار به لاتین , درخت‌ صنوبر. به لاتین
دانلود فایل ها