ترجمه Poplitaeal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ حفره‌ پس‌ زانو

Poplitaeal به چه معناست و Poplitaeal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poplitaeal

(تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو, ترجمه (تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو, کلمات شبیه (تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو , وابسته‌ به‌ حفره‌ پس‌ زانو به لاتین
دانلود فایل ها