ترجمه Populace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (امر.) توده‌ مردم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عوام‌ الناس‌ , در فارسی : سكنه‌ , به فارسی : جمهور.

Populace به چه معناست و Populace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Populace

(امر.) توده‌ مردم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (امر.) توده‌ مردم‌, ترجمه (امر.) توده‌ مردم‌, کلمات شبیه (امر.) توده‌ مردم‌ , عوام‌ الناس‌ به لاتین , سكنه‌ به لاتین , جمهور. خارجی
دانلود فایل ها