ترجمه Popularizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشهور ومتداول‌ كننده‌. می باشد

Popularizer به چه معناست و Popularizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Popularizer

مشهور ومتداول‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مشهور ومتداول‌ كننده‌., ترجمه مشهور ومتداول‌ كننده‌., کلمات شبیه مشهور ومتداول‌ كننده‌.
دانلود فایل ها