ترجمه Porcelain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌روف‌ چيني‌ , در فارسی : پورسلين‌.

Porcelain به چه معناست و Porcelain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Porcelain

چيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيني‌, ترجمه چيني‌, کلمات شبیه چيني‌ , ظ‌روف‌ چيني‌ به لاتین , پورسلين‌. به لاتین
دانلود فایل ها