ترجمه Porcelainize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ بچيني‌ كردن‌. می باشد

Porcelainize به چه معناست و Porcelainize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Porcelainize

تبديل‌ بچيني‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ بچيني‌ كردن‌., ترجمه تبديل‌ بچيني‌ كردن‌., کلمات شبیه تبديل‌ بچيني‌ كردن‌.
دانلود فایل ها