ترجمه Porgee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ygrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار. می باشد

Porgee به چه معناست و Porgee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Porgee

(ygrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی (ygrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار., ترجمه (ygrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار., کلمات شبیه (ygrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار.
دانلود فایل ها