ترجمه Porphyroid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سماق‌ نما.

Porphyroid به چه معناست و Porphyroid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Porphyroid

شبيه‌ سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌, ترجمه شبيه‌ سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌, کلمات شبیه شبيه‌ سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌ , سماق‌ نما. به لاتین
دانلود فایل ها