ترجمه Port Of Entry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بندر مقصد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بندرمحل‌ ورود.

Port Of Entry به چه معناست و Port Of Entry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Port Of Entry

بندر مقصد به خارجی , ریشه انگلیسی بندر مقصد, ترجمه بندر مقصد, کلمات شبیه بندر مقصد , بندرمحل‌ ورود. به لاتین
دانلود فایل ها