ترجمه Porterage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باربري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخارج‌ باربري‌.

Porterage به چه معناست و Porterage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Porterage

باربري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باربري‌, ترجمه باربري‌, کلمات شبیه باربري‌ , مخارج‌ باربري‌. به لاتین
دانلود فایل ها