ترجمه Porteress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ssertrop=) دربان‌ زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ دربان‌ صومعه‌.

Porteress به چه معناست و Porteress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Porteress

(ssertrop=) دربان‌ زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ssertrop=) دربان‌ زن‌, ترجمه (ssertrop=) دربان‌ زن‌, کلمات شبیه (ssertrop=) دربان‌ زن‌ , زن‌ دربان‌ صومعه‌. به لاتین
دانلود فایل ها