ترجمه Portico در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رواق‌ , در فارسی : سرسرا.

Portico به چه معناست و Portico یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portico

ايوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايوان‌, ترجمه ايوان‌, کلمات شبیه ايوان‌ , رواق‌ به لاتین , سرسرا. به لاتین
دانلود فایل ها