ترجمه Portiere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرده‌ درب‌ ورودي‌. می باشد

Portiere به چه معناست و Portiere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portiere

پرده‌ درب‌ ورودي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرده‌ درب‌ ورودي‌., ترجمه پرده‌ درب‌ ورودي‌., کلمات شبیه پرده‌ درب‌ ورودي‌.
دانلود فایل ها