ترجمه Portion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارث‌ , در فارسی : تسهيم‌ كردن‌ , به فارسی : سهم‌ بندي‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : بخشيدن‌.

Portion به چه معناست و Portion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portion

قسمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌, ترجمه قسمت‌, کلمات شبیه قسمت‌ , ارث‌ به لاتین , تسهيم‌ كردن‌ به لاتین , سهم‌ بندي‌ كردن‌ خارجی , بخشيدن‌. در زبان
دانلود فایل ها