ترجمه Portmanteau در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جامه‌ دان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چمدان‌ , در فارسی : جارختي‌ , به فارسی : جالباسي‌ , سایر ترجمه ها : خورجين‌ واژه‌

Portmanteau به چه معناست و Portmanteau یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portmanteau

جامه‌ دان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جامه‌ دان‌, ترجمه جامه‌ دان‌, کلمات شبیه جامه‌ دان‌ , چمدان‌ به لاتین , جارختي‌ به لاتین , جالباسي‌ خارجی , خورجين‌ در زبان , واژه‌انگلیسی
دانلود فایل ها