ترجمه Portraitist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيكر نگار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورتگر.

Portraitist به چه معناست و Portraitist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portraitist

پيكر نگار به خارجی , ریشه انگلیسی پيكر نگار, ترجمه پيكر نگار, کلمات شبیه پيكر نگار , صورتگر. به لاتین
دانلود فایل ها