ترجمه Positional Macro در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درشت‌ دستور مرتبه‌اي‌. می باشد

Positional Macro به چه معناست و Positional Macro یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Positional Macro

درشت‌ دستور مرتبه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درشت‌ دستور مرتبه‌اي‌., ترجمه درشت‌ دستور مرتبه‌اي‌., کلمات شبیه درشت‌ دستور مرتبه‌اي‌.
دانلود فایل ها