ترجمه Positive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مثبت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يقين‌.

Positive به چه معناست و Positive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Positive

مثبت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مثبت‌, ترجمه مثبت‌, کلمات شبیه مثبت‌ , يقين‌. به لاتین
دانلود فایل ها