ترجمه Posse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيروي‌ اجتماعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدرت‌ قانوني‌ , در فارسی : دسته‌ افراد پليس‌

Posse به چه معناست و Posse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Posse

نيروي‌ اجتماعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيروي‌ اجتماعي‌, ترجمه نيروي‌ اجتماعي‌, کلمات شبیه نيروي‌ اجتماعي‌ , قدرت‌ قانوني‌ به لاتین , دسته‌ افراد پليس‌ به لاتین
دانلود فایل ها