ترجمه Possess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متصرف‌ شدن‌.

Possess به چه معناست و Possess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Possess

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , متصرف‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها