ترجمه Post Mortem Dump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌. می باشد

Post Mortem Dump به چه معناست و Post Mortem Dump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Post Mortem Dump

روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌., ترجمه روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌., کلمات شبیه روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌.
دانلود فایل ها