ترجمه Postdoctoral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پس‌ از دكترا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ دوره‌ فوق‌ دكترا , در فارسی : درجه‌ فوق‌

Postdoctoral به چه معناست و Postdoctoral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postdoctoral

پس‌ از دكترا به خارجی , ریشه انگلیسی پس‌ از دكترا, ترجمه پس‌ از دكترا, کلمات شبیه پس‌ از دكترا , مربوط‌ به‌ دوره‌ فوق‌ دكترا به لاتین , درجه‌ فوق‌ به لاتین
دانلود فایل ها