ترجمه Poster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديوار كوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعلان‌ , در فارسی : اگهي‌ , به فارسی : اعلان‌ نصب‌ كردن‌.

Poster به چه معناست و Poster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poster

ديوار كوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديوار كوب‌, ترجمه ديوار كوب‌, کلمات شبیه ديوار كوب‌ , اعلان‌ به لاتین , اگهي‌ به لاتین , اعلان‌ نصب‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها