ترجمه Posterior در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پسي‌ , در فارسی : عقب‌ تر , به فارسی : ديرتر , سایر ترجمه ها : خلفي‌ بعداز , كفل‌.

Posterior به چه معناست و Posterior یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Posterior

عقبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقبي‌, ترجمه عقبي‌, کلمات شبیه عقبي‌ , پسي‌ به لاتین , عقب‌ تر به لاتین , ديرتر خارجی , خلفي‌ در زبان , بعدازانگلیسی , كفل‌.
دانلود فایل ها