ترجمه Postern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درب‌ عقبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راه‌ فرار , در فارسی : واقع‌ در عقب‌ , به فارسی : خلفي‌.

Postern به چه معناست و Postern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postern

درب‌ عقبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درب‌ عقبي‌, ترجمه درب‌ عقبي‌, کلمات شبیه درب‌ عقبي‌ , راه‌ فرار به لاتین , واقع‌ در عقب‌ به لاتین , خلفي‌. خارجی
دانلود فایل ها