ترجمه Posthaste در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيك‌ تندرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فوري‌ , در فارسی : اني‌ , به فارسی : سريع‌ السير , سایر ترجمه ها : باعجله‌.

Posthaste به چه معناست و Posthaste یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Posthaste

پيك‌ تندرو به خارجی , ریشه انگلیسی پيك‌ تندرو, ترجمه پيك‌ تندرو, کلمات شبیه پيك‌ تندرو , فوري‌ به لاتین , اني‌ به لاتین , سريع‌ السير خارجی , باعجله‌. در زبان
دانلود فایل ها