ترجمه Postilion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noillitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشرو , در فارسی : منادي‌

Postilion به چه معناست و Postilion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postilion

(noillitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noillitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌, ترجمه (noillitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌, کلمات شبیه (noillitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌ , پيشرو به لاتین , منادي‌ به لاتین
دانلود فایل ها