ترجمه Postillion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌. می باشد

Postillion به چه معناست و Postillion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postillion

نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌., ترجمه نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌., کلمات شبیه نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌.
دانلود فایل ها