ترجمه Postoperative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پس‌ از عمل‌ جراحي‌. می باشد

Postoperative به چه معناست و Postoperative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postoperative

پس‌ از عمل‌ جراحي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پس‌ از عمل‌ جراحي‌., ترجمه پس‌ از عمل‌ جراحي‌., کلمات شبیه پس‌ از عمل‌ جراحي‌.
دانلود فایل ها