خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40164 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40164','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40164 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Postpone به فارسی

ترجمه Postpone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقب‌ انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتعويق‌ انداختن‌ , در فارسی : موكول‌ كردن‌ , به فارسی : پست‌ تر

Postpone به چه معناست و Postpone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postpone

عقب‌ انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقب‌ انداختن‌, ترجمه عقب‌ انداختن‌, کلمات شبیه عقب‌ انداختن‌ , بتعويق‌ انداختن‌ به لاتین , موكول‌ كردن‌ به لاتین , پست‌ تر خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: