ترجمه Postpone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقب‌ انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتعويق‌ انداختن‌ , در فارسی : موكول‌ كردن‌ , به فارسی : پست‌ تر

Postpone به چه معناست و Postpone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postpone

عقب‌ انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقب‌ انداختن‌, ترجمه عقب‌ انداختن‌, کلمات شبیه عقب‌ انداختن‌ , بتعويق‌ انداختن‌ به لاتین , موكول‌ كردن‌ به لاتین , پست‌ تر خارجی
دانلود فایل ها