ترجمه Postponer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاخير انداز. می باشد

Postponer به چه معناست و Postponer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postponer

تاخير انداز. به خارجی , ریشه انگلیسی تاخير انداز., ترجمه تاخير انداز., کلمات شبیه تاخير انداز.
دانلود فایل ها