ترجمه Postscript در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذيل‌ نامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يادداشت‌ الحاقي‌ اخر نامه‌ يا كتاب‌ , در فارسی : ضميمه‌

Postscript به چه معناست و Postscript یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postscript

ذيل‌ نامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ذيل‌ نامه‌, ترجمه ذيل‌ نامه‌, کلمات شبیه ذيل‌ نامه‌ , يادداشت‌ الحاقي‌ اخر نامه‌ يا كتاب‌ به لاتین , ضميمه‌ به لاتین
دانلود فایل ها