ترجمه Postulancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقاضاي‌ ورود بدين‌ يا جمعيتي‌ تازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جديد الورودي‌

Postulancy به چه معناست و Postulancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postulancy

تقاضاي‌ ورود بدين‌ يا جمعيتي‌ تازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقاضاي‌ ورود بدين‌ يا جمعيتي‌ تازه‌, ترجمه تقاضاي‌ ورود بدين‌ يا جمعيتي‌ تازه‌, کلمات شبیه تقاضاي‌ ورود بدين‌ يا جمعيتي‌ تازه‌ , جديد الورودي‌ به لاتین
دانلود فایل ها