ترجمه Postulant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جديد الورود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامزد جديد , در فارسی : نامزد ورود بخدمت‌ كليسا.

Postulant به چه معناست و Postulant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postulant

جديد الورود به خارجی , ریشه انگلیسی جديد الورود, ترجمه جديد الورود, کلمات شبیه جديد الورود , نامزد جديد به لاتین , نامزد ورود بخدمت‌ كليسا. به لاتین
دانلود فایل ها