ترجمه Postulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لازم‌ دانستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قياس‌ منط‌قي‌كردن‌ , در فارسی : فرض‌ نمودن‌.

Postulate به چه معناست و Postulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postulate

لازم‌ دانستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لازم‌ دانستن‌, ترجمه لازم‌ دانستن‌, کلمات شبیه لازم‌ دانستن‌ , قياس‌ منط‌قي‌كردن‌ به لاتین , فرض‌ نمودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها