ترجمه Posture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وضع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ , در فارسی : پز , به فارسی : چگونگي‌ , سایر ترجمه ها : ط‌رز ايستادن‌ يا قرار گرفتن‌

Posture به چه معناست و Posture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Posture

وضع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وضع‌, ترجمه وضع‌, کلمات شبیه وضع‌ , حالت‌ به لاتین , پز به لاتین , چگونگي‌ خارجی , ط‌رز ايستادن‌ يا قرار گرفتن‌ در زبان
دانلود فایل ها