خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40186 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40186','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40186 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pot به فارسی

ترجمه Pot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در گلدان‌ محفوظ‌ داشتن‌ , در فارسی : در ديگ‌ پختن‌.

Pot به چه معناست و Pot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pot

گذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گذاشتن‌, ترجمه گذاشتن‌, کلمات شبیه گذاشتن‌ , در گلدان‌ محفوظ‌ داشتن‌ به لاتین , در ديگ‌ پختن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: