ترجمه Pot Roast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ پز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشت‌ اب‌ پز شده‌ , در فارسی : گوشت‌ سرخ‌ شده‌ در ديگ‌.

Pot Roast به چه معناست و Pot Roast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pot Roast

اب‌ پز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ پز كردن‌, ترجمه اب‌ پز كردن‌, کلمات شبیه اب‌ پز كردن‌ , گوشت‌ اب‌ پز شده‌ به لاتین , گوشت‌ سرخ‌ شده‌ در ديگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها