ترجمه Potage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابگوشت‌ غليظ‌.

Potage به چه معناست و Potage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potage

اش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اش‌, ترجمه اش‌, کلمات شبیه اش‌ , ابگوشت‌ غليظ‌. به لاتین
دانلود فایل ها