ترجمه Potash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پتاس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كربنات‌ دو سود مشتق‌ ازخاكستر چوب‌ , در فارسی : پتاس‌ محرق‌

Potash به چه معناست و Potash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potash

پتاس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پتاس‌, ترجمه پتاس‌, کلمات شبیه پتاس‌ , كربنات‌ دو سود مشتق‌ ازخاكستر چوب‌ به لاتین , پتاس‌ محرق‌ به لاتین
دانلود فایل ها