ترجمه Potentate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پادشاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلط‌ان‌ , در فارسی : شخص‌ توانا , به فارسی : فرمانرواي‌ مقتدر.

Potentate به چه معناست و Potentate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potentate

پادشاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پادشاه‌, ترجمه پادشاه‌, کلمات شبیه پادشاه‌ , سلط‌ان‌ به لاتین , شخص‌ توانا به لاتین , فرمانرواي‌ مقتدر. خارجی
دانلود فایل ها