ترجمه Potential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عامل‌ بالقوه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عامل‌ , در فارسی : بالفعل‌ , به فارسی : ذخيره‌اي‌ , سایر ترجمه ها : نهاني‌ پنهاني‌

Potential به چه معناست و Potential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potential

عامل‌ بالقوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عامل‌ بالقوه‌, ترجمه عامل‌ بالقوه‌, کلمات شبیه عامل‌ بالقوه‌ , عامل‌ به لاتین , بالفعل‌ به لاتین , ذخيره‌اي‌ خارجی , نهاني‌ در زبان , پنهاني‌انگلیسی




دانلود فایل ها