ترجمه Potentiate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيرومند ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقتدر ساختن‌.

Potentiate به چه معناست و Potentiate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potentiate

نيرومند ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيرومند ساختن‌, ترجمه نيرومند ساختن‌, کلمات شبیه نيرومند ساختن‌ , مقتدر ساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها