ترجمه Potentilla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) پنج‌ انگشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ نقره‌اي‌ , در فارسی : گياهان‌ پنجه‌اي‌.

Potentilla به چه معناست و Potentilla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potentilla

(گ‌.ش‌.) پنج‌ انگشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) پنج‌ انگشت‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) پنج‌ انگشت‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) پنج‌ انگشت‌ , علف‌ نقره‌اي‌ به لاتین , گياهان‌ پنجه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها