ترجمه Potentiometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پتانسيل‌ سنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقسم‌ ولتاژ.

Potentiometer به چه معناست و Potentiometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potentiometer

پتانسيل‌ سنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پتانسيل‌ سنج‌, ترجمه پتانسيل‌ سنج‌, کلمات شبیه پتانسيل‌ سنج‌ , مقسم‌ ولتاژ. به لاتین
دانلود فایل ها