ترجمه Potter’s Clay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاك‌ كوزه‌ گري‌. می باشد

Potter’s Clay به چه معناست و Potter’s Clay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Potter’s Clay

خاك‌ كوزه‌ گري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خاك‌ كوزه‌ گري‌., ترجمه خاك‌ كوزه‌ گري‌., کلمات شبیه خاك‌ كوزه‌ گري‌.
دانلود فایل ها