ترجمه Pottle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيمانه‌ وزني‌ برابر نيم‌ گالن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رط‌ل‌ يكمني‌ , در فارسی : رط‌ل‌ شراب‌

Pottle به چه معناست و Pottle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pottle

پيمانه‌ وزني‌ برابر نيم‌ گالن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيمانه‌ وزني‌ برابر نيم‌ گالن‌, ترجمه پيمانه‌ وزني‌ برابر نيم‌ گالن‌, کلمات شبیه پيمانه‌ وزني‌ برابر نيم‌ گالن‌ , رط‌ل‌ يكمني‌ به لاتین , رط‌ل‌ شراب‌ به لاتین
دانلود فایل ها