ترجمه Pottle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مج.) مشروب‌. می باشد

Pottle به چه معناست و Pottle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pottle

(مج.) مشروب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مج.) مشروب‌., ترجمه (مج.) مشروب‌., کلمات شبیه (مج.) مشروب‌.
دانلود فایل ها