ترجمه Pott’s Disease در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) بيماري‌ پوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سل‌ ستون‌ فقرات‌.

Pott’s Disease به چه معناست و Pott’s Disease یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pott’s Disease

(ط‌ب‌) بيماري‌ پوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) بيماري‌ پوت‌, ترجمه (ط‌ب‌) بيماري‌ پوت‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) بيماري‌ پوت‌ , سل‌ ستون‌ فقرات‌. به لاتین
دانلود فایل ها